Các hạng mục triển khai bao gồm:

  • Lắp đặt hạ tầng mạng LAN, Wifi Mesh, máy chủ lưu trữ tập trung, giải pháp backup dữ liệu.
  • Quản lý bán hàng và khách hàng theo vòng đeo chip thông minh từ lúc check-in đến lúc check-out.
  • Xử lý order bằng vòng đeo chip tại các quầy trong Spa và thanh toán tập trung tại Quầy trung tâm.
  • Phần mềm bán hàng được làm bằng giao diện tiếng Anh (English) và theo yêu cầu, phù hợp với từng loại hình kinh doanh khác nhau như Sauna Jjim Jil Bang, Massage, Nhà hàng, Buffet, Game, Book Café, Karaoke, Gym, Hair..

Leave a Reply