• Chức năng tiếp nhận, tư vấn, quản lý thông tin chi tiết khách hàng.
  • Phân bổ phòng khám, bác sĩ thăm khám
  • Chương trình dành riêng cho bác sĩ cho phép nhận biết danh sách khách hàng chờ khám, lịch sử khám của mỗi khách hàng, ghi nhận thông tin khám, chẩn đoán, lưu trữ hình ảnh cũng như cho phép bác sĩ chỉ định dịch vụ, kê toa.
  • Quản lý lịch hẹn, tính toán phòng trống theo thời gian định trước giúp cho việc đặt hẹn được hiệu quả.
  • Tính năng SMS, Email tự động trong việc chăm sóc, nhắc khám.
  • Hỗ trợ quản lý khu và phòng điều trị riêng biệt cho phép lễ tân dễ dàng theo dõi tình trạng phòng, giường, thời gian phục vụ từ đó giúp cho việc điều tour phục vụ khách hàng được hiệu quả.