phanmemquanlyspa-zinspa-banner2

Quản lý bán hàng

Phần mềm bán hàng cảm ứng dành cho thu ngân, hỗ trợ cho việc bán hàng, thu tiền, quản lý điều tour KTV, theo dõi khách hàng theo thời gian dịch vụ…
Thiết lập chế độ báo cáo riêng tại quầy: tổng hợp, chi tiết, cho phép bán hàng theo ca và kết thúc ca cuối ngày.

Quản lý dịch vụ, hàng hóa

Quản lý danh mục dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, thời gian xử lý, barcode, hình ảnh của sản phẩm… Quản lý các kho mỹ phẩm, vật tư. Thống kê vật tư tiêu hao

Quản lý điều tour

Sắp lịch điều tour tự động theo máy chấm công hoặc theo lịch điều tour ngày, tuần.
Hỗ trợ điều tour dịch vụ theo phòng/giường, KTV.
In vé điều tour kết hợp đánh giá chất lượng dịch vụ.

Quản lý lịch hẹn

Quản lý chi tiết lịch hẹn với khách hàng, nắm được số lượng, thời gian dịch vụ mà khách hàng sẽ sử dụng để có những điều chỉnh phù hợp. Thông báo nhắc nhở lịch hẹn gần nhất trên phầm mềm và qua SMS…

Thống kê – Báo cáo

Hỗ trợ phân quyền báo cáo giữa thu ngân, quản lý…
Hỗ trợ đầy đủ các báo cáo doanh thu tổng thể, hóa đơn chi tiết, hàng bán.
Báo cáo khách hàng, thẻ vip
Báo cáo nhập xuất, tồn kho
Báo cáo thu, chi, quỹ tiền mặt.
Hỗ trợ báo cáo online dành riêng cho chủ doanh nghiệp.

Quản lý chấm công, tính lương nhân viên

Quản lý thông tin nhân viên, phần quyền truy cập hệ thống, liên kết chấm công tư động, quản lý tiền lương, hoa hồng nhân viên…

Quản lý Khách hàng

Quản lý thông tin, lịch sử liệu trình của khách hàng, quản lý các thẻ liệu trình, thẻ tích điểm, thẻ thành viên… Theo dõi các phản hồi của khách hàng, thông báo nhắc nhở sinh nhật của khách.

Quản lý Marketing – chăm sóc khách hàng

Gửi Email, SMS Brandname ngay trên phần mềm. Tạo chiến dịch marketing, tự động hóa các hoạt động và theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch.