Giải pháp quản lý bán hàng theo mô hình Food Court được triển khai tại Saigon Mall bao gồm:

  • Máy chủ lưu trữ dữ liệu tập trung cho hơn 10 Quầy Ăn, Uống, Giải Trí thuộc nhiều công ty khác nhau.
  • Hệ thống máy POS tính tiền tập trung tại quầy Trung tâm thuộc quản lý của Công ty Nguyễn Kim.
  • Xử lý phân loại và order tự động đến các quầy ăn uống khác nhau sau khi thanh toán.
  • Thiết lập báo cáo bán hàng riêng biệt giữa các quầy để phục vụ cho việc đối soát, phân chia doanh thu.

Leave a Reply