Các hạng mục triển khai bao gồm:

  • Tư vấn, thiết kế hạ tầng mạng LAN, Viễn thông cho toàn bộ văn phòng.
  • Lắp đặt Thiết bị Modem, Switch, Wifi tại các tầng. Cấu hình các thiết bị Mạng đảm bảo tính ổn định cao cho cả Laptop, Desktop, Máy in.
  • Cấu hình kết nối Internet balancing, phân tách mạng để đảm bảo cho tính bảo mật tại đây.
  • Lắp đặt tổng đài điện thoại nội bộ với 6 CO Analog, 2 Digital, 64 Line thuê bao nội bộ.
  • Lắp đặt và hưỡng dẫn vận hành thiết bị Chấm công vân tay để giúp cho Nhân sự quản lý ra vào, tính lương.

Leave a Reply