29

Web Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang Web, các thông tin, tư liệu,
hình ảnh của Website trên một máy chủ Internet, đồng thời cũng là nơi diễn
ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người
sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.

Tên miền là tên của server nơi hiện thời có site của bạn, những những
nhà cung cấp thông minh có thể đặt tên nhiều tên miền trên một máy tính
bình thường.ZinTech cung cấp và  đăng ký tên miền cho khách hàng dù
site không lớn.

Zintech mang đến đầy đủ và hệ thống dữ liệu tốt nhất đảm bảo đáp ứng
yêu cầu khách hàng.

UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

TRUY CẬP NHANH

Zintech mang đến đầy đủ và hệ thống dữ liệu
tốt nhất đảm bảo truy cập nhanh chóng website
của khách hàng.

HỖ TRỢ CÁC LOẠI WEBSITE

Thông qua phần mềm cài đặt ứng dụng tự động,
bạn dễ dàng xây dựng cho mình một website chỉ
với cái nhấp chuột.

DỄ DÀNG SỬ DỤNG

Cung cấp hệ thống quản tri tốt nhất giúp khách
hàng không có kiến thức kỹ thuật vẫn khai thác
dịch vụ hiệu quả.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

Chúng tôi luôn có đội ngũ hỗ trợ khách hàng
24/7 để xử lý mọi tình huống trong quá trình
sử dụng.