• Bán hàng dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện với phần mềm bán hàng cảm ứng trên các thiết bị như máy POS, iPAD, Smart phone.
  • Dữ liệu lưu tại máy tính của nhà hàng không phụ thuộc đường truyền Internet giúp cho hoạt động của phần mềm luôn ổn định, chạy nhanh và bảo mật.
  • Phân quyền chặt chẽ, mọi thao tác chỉnh sửa đều được lưu lại giúp cho việc kiểm soát bán hàng được chặt chẽ.
  • Qui trình order, chế biến chặt chẽ giúp cho hoạt động bán hàng và phục vụ nhà hàng được nhịp nhàng, nhanh chóng và chuyên nghiệp.
  • Tích hợp chức năng quản lý khách hàng, thẻ VIP.
  • Cho phép thực hiện nhiều hình thức giảm giá, kết hợp các chương trình khuyễn mãi theo giờ.
  • Quản lý kho hàng hóa, nguyên vật liệu, báo cáo tồn kho.
  • Hỗ trợ xây dựng công thức định lượng cho hàng bán.
  • Hỗ trợ tích hợp thẻ chip, thẻ khách hàng trong việc ghi nợ và thanh toán theo mô hình Food Court ở các trung tâm thương mại.