phan mem quan ly resort hotel-banner1

Quản lý hệ thống

Tài khoản đăng nhập hệ thống.Phân quyền người dùng trên hệ thống.Thiết lập loại phòng.

Quản lý nguồn điện

Tránh tối đa tình trạng lễ tân gian lận. Tiết kiệm điện.

Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng. Quản lý hành trang của khách hàng.

Quản lý thu – chi

Các loại thu, chi trong khách sạn. thanh khoản nội bộ. Quản lý lịch sử thu tiền, công nợ.

Quản lý đặt phòng

Hệ thống đặt phòng linh hoạt, đặt phòng nhanh, dự kiến chi phí cho khách hàng.

Quản Lý Tài Chính

Cung cấp công cụ để quản lý thu chi trong khách sạn. Quản lý tài khoản tiền mặt, tài khoản thẻ – ngân hàng. Quản lý tài khoản công nợ phải thu.

Chống thất thoát

Cho phép quản lý, chủ khách sạn quản lý khách sạn tại bất cứ đâu bằng laptop, smart phone,…

Quản Lý Dịch Vụ và Bill

Tích hợp quản lý dịch vụ từ các điểm bán hành POS. Các giao dịch phát sinh từ nhà hàng, SPA, Minibar, siêu thị MiniMart dễ dàng tích hợp trong phần mềm quản lý khách sạn .

Quản lý khách sạn toàn diện

Phần mềm cho phép chủ khách sạn quản lý khách sạn tại bất cứ nơi đâu bằng laptop hoặc App Mobile. Quản lý tập trung nhiều chi nhánh khách sạn chỉ trên 1 tài khoản, phân quyền chi tiết nhân viên đơn giản chỉ trong vài click chuột.

Ai cũng có thể sử dụng

Với giao diện được thiết kế thông minh, thân thiện, phần mềm của chúng tôi đặc biệt dễ sử dụng cho mọi bộ phận từ lễ tân, buồng phòng, thu ngân…