• Lưu trữ thông tin khách hàng,
  • Phân loại khách hàng theo từng giai đoạn tiếp cận: khách hàng mục tiêu, tiềm năng, khách hàng thân thiết…
  • Xây dựng dữ liệu thẻ thành viên, tích lũy điểm trong trường hợp có kết hợp với hệ thống bán hàng.
  • Thiết lập kế hoạch chăm sóc khách hàng thường xuyên qua hệ thống email, sms, gọi thoại VoIP….

Leave a Reply