Quản lý tài khoản đăng nhập, Phân quyền người dùng trên hệ thống. Thiết lập loại phòng, giá phòng. Hệ thống tính giá phòng tự động cho các loại hình thức…

View More

Chương trình giao diện cảm ứng dành cho lễ tân, tư vấn viên và thu ngân giúp cho việc tư vấn bán hàng được chuyên nghiệp. Tích hợp tính năng…

View More
1 2