Tháng 10/2017 Công ty ZinTech đã triển khai hạ tầng IT và phần mềm quản lý bán hàng cho toàn bộ các quầy tại khu resort biển Sunset Sanato. Với các hạng mục:

https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Hạ tầng IT cho toàn bộ máy POS bán hàng tại hơn 10 quầy.
https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Trung tâm dữ liệu tại văn phòng gồm hạ tầng tủ Rack, UPS, Server, Switch, Firewall. Hệ thống Wifi Mesh đảm bảo chất lượng kết nối và phủ sóng với mặt bằng 5000 m2, đáp ứng cho hơn 400 khách đồng thời.
https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Giải pháp vòng đeo tay gắn chip vui chơi biển, cho phép thanh toán bằng chip tại các quầy bán hàng, kết hợp như là 1 thứ quà tặng dành cho khách hàng khi vui chơi tại đây.
https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Cổng an ninh thông minh kiểm soát ra vào cùng với vòng đeo tay gắn chip.
https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Phần mềm bán hàng cảm ứng được thiết kế phù hợp cho nhiều loại hình bán hàng khác nhau.
https://i0.wp.com/zintech.vn/wp-content/uploads/2018/04/skin_2.png?w=640&ssl=1 Hệ thống phần mềm quản lý tập trung dành cho khu văn phòng với đầy đủ các chức năng dành cho kế toán, kinh doanh, nhân sự, quản lý kho.

 

Leave a Reply