GIẢI PHÁP PHẦN MỀM bao gồm:

  • Phần mềm bán hàng cho 2 loại hình dịch vụ Nha Khoa và Thẩm mỹ.
  • Giải pháp phần mềm quản lý tập trung cho các chi nhánh  tại văn phòng.
  • Các tính năng bao gồm: quản lý bán hàng, thu, chi, quản lý và chăm sóc khách hàng, thẻ Khách hàng, Quản lý nhập xuất, tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

Leave a Reply