spa-resort
37

Quản lý đoàn : đăng ký trước, checkin, giao dịch, checkout đoàn

Quản lý khách lẻ : đăng ký trước, checkin, giao dịch, checkout khách lẻ, quản lý khách quen, khách lịch sử

Khả năng cung ứng phòng khách sạn, sơ đồ phòng, biểu đồ phòng.

Cập nhật trạng thái phòng : sau khi dọn phòng, nhân viên buồng phòng chuyển trạng thái phòng từ bẩn-> sạch, cập nhật minibar, giặt là khách sử dụng

Quản lý công nợ của khách hàng : danh sách khách nợ, số tiền khách phòng nợ, đã thanh toán, còn phải thanh toán

Hoa hồng đại lý du lịch : dựa trên chính sách giữa khách sạn – đại lý và thời gian khách lưu trú thực tế

Quản lý kho minibar : tạo phiếu nhập kho, phiếu xuất kho , xuất – nhập – tồn kho minibar chi tiết cho từng mặt hàng