phan-mem-crm-zintech-banner

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng push notification để truyền thông tới khách hàng một cách hiệu quả và miễn phí

Quản lý chuỗi cửa hàng

Thiết lập chế độ quản lý riêng cho từng cửa hàng: dịch vụ, khách hàng…Thiết lập chế độ báo cáo riêng cửa hàng: tổng hợp báo cáo và gửi báo cáo tổng hợp cho toàn chuỗi cửa hàng..

Tiếp thị đơn giản

Khách hàng là nguồn sống của doanh nghiệp, chỉ với một lần chạm sẽ tiếp thị tới tất cả khách hàng trong vòng 1s.

Ưu đãi khách hàng

Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng, giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng và tạo ra doanh thu thường xuyên.

Liên kết đối tác

Danh sách đối tác sẵn sàng cung cấp dịch vụ, sản phẩm, tiện lợi hơn khi khách hàng có thể đặt hàng ngay trên ứng dụng E-membership.

Cập nhật người phụ trách

Người quản lý có thể cập nhật lại người phụ trách khách hàng này. Khi tạo đơn hàng, hoặc hợp đồng sẽ mặc định tính cho người phụ trách đấy.

Tạo mới khách hàng:

Tạo mới khách hàng bằng cách thông thường, hoặc chuyển từ một khách hàng tiềm năng sang. Hệ thống sẽ lưu lại mọi lịch sử chăm sóc với khách hàng đó.

Triển khai nhanh chóng

TQuá trình cài đặt ứng dụng đến khi vận hành chỉ vọn vẹn trong 7 ngày, giúp doanh nghiệp kịp thời triển khai ý tưởng kinh doanh.

Chăm sóc khách hàng

Nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc lưu lại mọi lịch sử chăm sóc. Hệ thống cũng sẽ tự động lưu lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng, email gửi cho khách hàng.

Cảnh báo thông minh

Cũng như ở Liên hệ, ở khách hàng bạn có cài đặt rất nhiều cảnh báo để thực hiện chương trình chăm sóc chẳng hạn như, cảnh báo sắp sinh nhật khách hàng, cảnh báo công nợ …