Tất cả dự án do ZinTech thực hiện đều được giám sát bởi công cụ phần mềm riêng biệt đối với từng khách hàng nhằm mang đến sự tối ưu cả về thời gian và sản phẩm được tạo ra.