spa1
1

Quản lý chuỗi cửa hàng

Thiết lập chế độ quản lý riêng cho từng cửa hàng: dịch vụ, khách hàng…Thiết lập chế độ báo cáo riêng cửa hàng: tổng hợp báo cáo và gửi báo cáo tổng hợp cho toàn chuỗi cửa hàng..

2

Quản lý Mỹ phẩm – vật tư

Quản lý hàng hóa, sản phẩm: mã sản phẩm, tên sản phẩm, barcode, hình ảnh của sản phẩm… Quản lý các kho mỹ phẩm, vật tư. Thống kê vật tư tiêu hao

3

Quản lý lịch hẹn

Quản lý chi tiết lịch hẹn với khách hàng, nắm được số lượng, thời gian dịch vụ mà khách hàng sẽ sử dụng để có những điều chỉnh phù hợp. Thông báo nhắc nhở lịch hẹn gần nhất trên phầm mềm và qua SMS…

4

Quản lý Tài chính

Quản lý chi tiết hóa đơn theo từng đơn hàng, đối tượng khách hàng, mặt hàng bán, chiết khấu, giảm giá, phí dịch vụ, thuế VAT… Quản lý tất cả các thu chi trong Spa, thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp…

5

Thống kê – Báo cáo

Phần mềm cho phép người dùng tạo các báo cáo cũng như các thống kê, biểu đồ được phân nhóm dựa trên các tiêu chí trong phần danh mục.

6

Quản lý Lương, Hoa hồng – Quản lý Nhân viên

Quản lý thông tin nhân viên, phần quyền truy cập hệ thống, quản lý tiền lương, hoa hồng nhân viên…

7

Quản lý Khách hàng

Quản lý thông tin, lịch sử liệu trình của khách hàng, quản lý các thẻ liệu trình, thẻ tích điểm, thẻ thành viên… Theo dõi các phản hồi của khách hàng, thông báo nhắc nhở sinh nhật của khách.

8

Quản lý Marketing – chăm sóc khách hàng

Gửi Email, SMS Brandname ngay trên phần mềm. Tạo chiến dịch marketing, tự động hóa các hoạt động và theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch.