phan-mem-quan-ly-phong-tap-gym-zingym-banner

Quản lý thông tin người sử dụng theo thẻ thành viên,

Hỗ trợ điều phối huấn luyện viên theo yêu cầu của học viên

Kiểm soát số buổi học của học viên theo số lần sử dụng hoặc thời gian sử dụng.

Theo dõi chi tiết trạng thái tủ đồ còn trống, quản lý khách hàng thuê tủ chứa đồ nhanh chóng.

Gửi Email, SMS hàng loạt theo danh sách khách hàng chọn trước.

Với báo cáo chi tiết và đầy đủ, bạn có thể theo dõi tình hình của phòng tập vào mọi thời điểm