food-4 copy

BÁN HÀNG CẢM ỨNG DÀNH CHO PHỤC VỤ, THU NGÂN

Bán hàng cảm ứng qua POS

Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ, ngân hàng, ghi nợ…

Bán hàng theo nhiều khu, quầy.

Hỗ trợ chuyển, tách, ghép bàn trong quá trình phục vụ

QUẢN LÝ PHỤC VỤ

Giới thiệu món và gọi món bằng điện thoại, máy tính bảng.

Liên lạc và theo dõi bếp/bar ngay tại bàn, tiết kiệm thời gian,phục vụ nhanh chóng

Kiểm đồ, chuyển yêu cầu thanh toán,nhận phiếu tạm tính ngay trên điện thoại,máy tính bảng