zinclinic-phanmemquanlyphongkham-banner1

skin_2 Chức năng tiếp nhận, tư vấn, quản lý thông tin chi tiết khách hàng.

skin_2 In phiếu, thu tiền khách hàng và theo dõi khách hàng trong khu dịch vụ.

skin_2 Phân bổ phòng khám, bác sĩ thăm khám

skin_2 Chương trình phân quyền riêng cho bác sĩ cho phép xem danh sách khách hàng, kiểm tra lịch sử khám của của khách hàng, ghi nhận thông tin khám, lưu trữ hình ảnh cũng như cho phép bác sĩ chỉ định dịch vụ, kê toa.

skin_2 Quản lý lịch hẹn, cảnh báo tự động để việc theo dõi và nhắc hẹn được hiệu quả.

skin_2 Chức năng chăm sóc khách hàng, có thể tích hợp tính năng SMS, Email tự động trong việc chăm sóc, nhắc khám.

skin_2 Hỗ trợ quản lý từng khu điều trị riêng biệt cho phép lễ tân dễ dàng theo dõi tình trạng phòng, giường, cảnh báo thời gian khám từ đó giúp cho việc phục vụ khách hàng được hiệu quả.

skin_2 Hỗ trợ các hoạt động thu, chi, báo cáo theo quầy, cho phép bán hàng theo ca, kết ca cuối ngày.