clinic-management-1

skin_2 Chức năng tiếp nhận, tư vấn, quản lý thông tin chi tiết khách hàng.

skin_2 Phân bổ phòng khám, bác sĩ thăm khám

skin_2 Chương trình dành riêng cho bác sĩ cho phép nhận biết danh sách khách hàng chờ khám, lịch sử khám của mỗi khách hàng, ghi nhận thông tin khám, chẩn đoán, lưu trữ hình ảnh cũng như cho phép bác sĩ chỉ định dịch vụ, kê toa.

skin_2 Quản lý lịch hẹn, tính toán phòng trống theo thời gian định trước giúp cho việc đặt hẹn được hiệu quả.

skin_2 Tính năng SMS, Email tự động trong việc chăm sóc, nhắc khám.

skin_2 Hỗ trợ quản lý khu và phòng điều trị riêng biệt cho phép lễ tân dễ dàng theo dõi tình trạng phòng, giường, thời gian phục vụ từ đó giúp cho việc điều tour phục vụ khách hàng được hiệu quả.