salon4
1

Đơn giản, linh hoạt và hiệu quả

 • Giao diện web chạy trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.
 • Dễ sử dụng, dễ nắm bắt ngay với cả nhân viên mới.
2

Giữ khách hàng Quay trở lại

 • Tự động nhắc trước lịch hẹn, thông điệp sau bán hàng.
 • Chiến dịch chăm sóc qua email, sms.
 • Ghi chú, lịch sử khách hàng và các chương trình khách hàng thân thiết, tích điểm.
3

Đặt trước (Lịch hẹn)

 • Hỗ trợ nhận lịch hẹn, Xếp lịch hẹn.
 • Phân chia nhân viên, bàn, phòng tiếp nhận lịch hẹn.
 • Xác nhận và tự động nhắc nhở cuộc hẹn sắp tới đến Khách hàng qua Email, Sms.
4

Quản lý nhân sự

 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên, phân quyền chi tiết đến từng chức năng.
 • Quản lý thời gian, ca làm việc của nhân viên.
 • Báo cáo doanh thu, thưởng phạt của từng nhân viên.
5

Quản lý nhà cung cấp

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp.
 • Quản lý các sản phẩm nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
6

QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẢM, DỊCH VỤ

 • Quản lý phiếu nhập mua sản phẩm, danh sách các phiếu nhập.
 • Quản lý hóa đơn sản phẩm, hóa chất và các dịch vụ cung cấp.
 • Quản lý, thống kê hàng tồn kho.
7

Bảo mật cao

 • Sao lưu dữ liệu tự động lên máy chủ lưu trữ file FTP.
 • Hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.
8

QUẢN LÝ DANH MỤC SẢN PHẢM, DỊCH VỤ

 • Quản lý phiếu nhập mua sản phẩm, danh sách các phiếu nhập.
 • Quản lý hóa đơn sản phẩm, hóa chất và các dịch vụ cung cấp.
 • Quản lý, thống kê hàng tồn kho.