phan-mem-quan-ly-spa-banner1
1

Đơn giản, linh hoạt và hiệu quả

 • Giao diện đơn giản chạy trên máy tính, có ứng dụng dành riêng máy tính bảng, điện thoại thông minh.
 • Dễ sử dụng, dễ nắm bắt ngay với cả nhân viên mới.
2

Chăm sóc khách hàng

 • Chức năng chăm sóc khách hàng, lưu lại lịch sử chăm sóc.
 • Cảnh báo lịch hẹn, sinh nhật.
 • Chiến dịch chăm sóc qua email, sms.
 • Ghi chú, lịch sử khách hàng và các chương trình khách hàng thân thiết, tích điểm.
3

Quản lý lịch hẹn

 • Hỗ trợ nhận lịch hẹn, giữ chỗ.
 • Phân chia nhân viên, bàn, phòng tiếp nhận lịch hẹn.
 • Xác nhận và tự động nhắc nhở cuộc hẹn sắp tới đến Khách hàng qua Email, Sms.
4

Quản lý nhân viên, hoa hồng tự động

 • Quản lý hồ sơ nhân viên, thiết lập công thức hoa hồng tự động.
 • Tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên, phân quyền chi tiết đến từng chức năng.
 • Quản lý thời gian, ca làm việc của nhân viên.
 • Báo cáo doanh thu, thưởng phạt của từng nhân viên.
5

Quản lý khách hàng, nhà cung cấp

 • Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp.
 • Quản lý danh sách thẻ, công nợ thẻ dịch vụ hoặc thẻ tiền.
 • Quản lý các sản phẩm nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
6

Quản lý nhập xuất, tồn kho

 • Quản lý danh sách kho.
 • Hỗ trợ các nghiệp vụ nhập xuất theo các mục đích sử dụng.
 • Quản lý phiếu nhập mua sản phẩm, danh sách các phiếu nhập.
 • Quản lý hóa đơn sản phẩm, hóa chất và các dịch vụ cung cấp.
 • Quản lý, thống kê hàng tồn kho.
7

Bảo mật cao

 • Sao lưu dữ liệu tự động lên máy chủ Cloud.
 • Hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
 • Đảm bảo dễ dàng khôi phục khi có sự cố về thiết bị.
8

Quản lý danh mục dịch vụ, sản phẩm

 • Quản lý danh sách nhóm, chi tiết dịch vụ, sản phẩm.
 • Thiết lập các thông tin cho dịch vụ, sản phẩm tương ứng: mã barcode, thời gian làm, in phiếu tour, màu sắc…
 • Thiết lập giá, qui đổi, công thức định lượng theo nguyên vật liệu.