bao-tri-it

Hệ thống, trang thiết bị CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, Doanh nghiệp, nhằm phục công tác chỉ đạo, điều hành cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian, tiền bạc; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách nền hành chính công.

Nếu hệ thống bị trục trặc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc; vì vậy việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cần phải được đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên.

CTICT cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin với các nội dung sau:

– Xử lý các vấn đề mạng máy tính: kiểm tra, theo dõi hệ thống, các phương án khắc phục sự cố, quản lý việc truy xuất, bảo mật,…

baotri1

– Bảo trì định kỳ hệ thống mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp.

– Bảo trì webiste các tổ chức, doanh nghiệp.

– Xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin trên mạng.

baotri2